Jak zostać specjalistą

Jak zostać specjalistą
Aby móc w ogóle pomyśleć o zatrudnieniu w zawodzie specjalisty należy ukończyć odpowiednie studia wyższe, najlepiej na kierunku ekonomicznym. Przepustką do kariery specjalisty może być również dyplom z stosunków międzynarodowych. Pamiętajmy, że specjalista to osoba świetnie znająca się na swojej funkcji, dlatego tytuł magistra, licencjata lub inżyniera jest w tym zawodzie podstawą. Rzadko kiedy funkcję specjalisty ds. eksportu obejmują osoby legitymujące się jedynie ukończoną maturą – dzieje się tak jedynie w przypadku, gdy praca była załatwiana po znajomości, a nie według ścisłych reguł rekrutacyjnych.

Z racji wykonywanego zawodu specjalista ds. eksportu Opole musi płynnie posługiwać się językiem angielskim, który jednak coraz częściej okazuje się niewystarczający dla pracodawcy. W coraz większej liczbie ofert pracy znajdują się wzmianki o znajomości dwóch języków obcych, z których jednym jest angielski. Eksport odbywa się na zasadzie kontaktu z zagranicznymi klientami, a kontakt będzie niemożliwy bez możliwości efektywnego porozumienia się.

Kolejnym punktem CV przybliżającym kandydata do objęcia posady specjalisty jest bogate doświadczenie zawodowe potwierdzone kilkoma latami pracy na podobnym stanowisku pracy. Wśród cech osobowościowych przydatnych w pracy specjalisty znajdują się: odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w warunkach stresujących.

    Zostaw komentarz

    Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.**