Jak zminimalizować zagrożenia?

4

Praca specjalisty ds. eksportu jest typową pracą w środowisku biurowym, opierającą się o wykorzystanie komputera, telefonu, drukarki, kserokopiarki i ewentualnie bindownicy. Oprócz urządzeń elektronicznych specjalista do swej pracy potrzebuje jedynie wygodnego fotela i biurka zlokalizowanego w odpowiednim punkcie danego pomieszczenia.

Pracy specjalisty nie można określić jako bardzo niebezpieczną czy zagrażającą życiu, specjalista ds. eksportu Toruń. Aby odpowiednio wykonywać swoje obowiązki specjalista nie musi przemieszczać się po mieście czy osobiście wyjeżdżać za granicę, dlatego wszystkie zagrożenia w pracy specjalisty związane są typowo z pracą biurową. Aby ograniczyć szkodliwy wpływ czynników środowiska na zdrowie specjalisty należy zastosować określone środki zaradcze i profilaktyczne:

Należy zainstalować osłony akustyczne wokół hałaśliwego sprzętu lub przenieść go do pomieszczeń, w których nie ma stałych stanowisk pracy.

Należy zainstalować skuteczną wentylację wywiewną i klimatyzację w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza i stresowi cieplnemu.

Należy zainstalować oświetlenie odpowiednie dla pracy z komputerem. Należy unikać odblasków na ekranie poprzez odpowiednie ustawienie monitora lub zainstalowanie odpowiedniego filtru.

Należy stworzyć komputerowe stanowisko pracy zaprojektowane wg zasad ergonomii a więc dostosowane m.in. do wymiarów pracownika i rodzaju wykonywanej pracy.

Należy stosować przerwy w pracy (min. 5 minut po każdej godzinie pracy) i ćwiczenia, aby nie dopuścić do zmęczenia wzroku oraz powstania urazów wynikających z przeciążenia.

Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.

    Zostaw komentarz

    Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.**