Specjalista ds eksportu

Charakterystyka zawodu

Specjalista ds. eksportu Gliwice jest zawodem związanym z dystrybucją i zakupami. Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, zakres obowiązków specjalisty obejmuje nadzorowanie i koordynowanie wszystkich procesów związanych z eksportem produktów firmy lub przedsiębiorstwa poza granice kraju. Specjalista jest jednym z członków zespołu do spraw eksportu, który na bieżąco monitoruje rynek w poszukiwaniu zagranicznych klientów oraz opracowuje wewnętrzne procedury i normy, mające na celu zmaksymalizowanie wydajności działań eksportowych firmy. Ponadto, specjalista analizuje wyniki sprzedażowe przedsiębiorstwa i składa raporty na ręce przełożonych. Działania specjalisty są związane z polityką celną, dlatego przedstawiciele tego zawodu utrzymują ścisłe kontakty z urzędami celnymi.

2Wśród najczęściej spotykanych wymagań rekrutacyjnych stawianych kandydatom najważniejszym jest konieczność posiadania dyplomu ukończenia uczelni wyższej ekonomicznej. Drugim, równie ważnym elementem CV kandydata jest doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania eksportu w firmach należących do tego samego lub podobnego sektora rynkowego. Na tym stanowisku pracy niezbędna jest również obszerna wiedza z zakresu prawa celnego, rozeznanie w aktualnych tendencjach rynkowych oraz biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Miejscem pracy specjalisty jest przestrzeń biurowa przedsiębiorstwa, w którym został zatrudniony. Do swojej pracy specjalista potrzebuje telefonu, komputera z dostępem do Internetu i pozostałych urządzeń biurowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *